חגיגת העלייה לקרקע

08.03.1950
הכנה לחגיגת העלייה על הקרקע של מושב גמזו
חגיגת העלייה לקרקע
צילום : "לא ידוע"