רינה מור ואפרים קציר

09.08.1976
מיס תבל הישראלית עם נשיא המדינה
רינה מור ואפרים קציר
צילום : "אהרון יוסלביץ"