יפעת נצר

06.09.1976
מלכת החן לשנת 1976
יפעת נצר
צילום : "בן לם"