בת שבע פכט

13.09.1976
דוגמנית
בת שבע פכט
צילום : "סטודיו גברא"