אוה מילמן

20.09.1976
דוגמנית
אוה מילמן
צילום : "סטודיו גברא"