דלילה קפלן

27.09.1976
דוגמנית
דלילה קפלן
צילום : "סטודיו גברא"