ירדנה גורביץ

03.10.1976
דוגמנית
ירדנה גורביץ
צילום : "סטודיו גברא"