צפורה ברייר

18.10.1976
דוגמנית
צפורה ברייר
צילום : "סטודיו גברא"