מירי בילבסקי

25.10.1976
דוגמנית
מירי בילבסקי
צילום : "לא ידוע"