שלומית אמיר

01.11.1976
דוגמנית
שלומית אמיר
צילום : "סטודיו גברא"