שרה קול

22.11.1976
דוגמנית
שרה קול
צילום : "הרשטט"