רינה מור

06.12.1976
מלכת היופי ומיס תבל לשנת 1976
רינה מור
צילום : "סטודיו גברא"