לואיס סמבוק

20.12.1976
דוגמנית
לואיס סמבוק
צילום : "סטודיו גברא"