מיכל בן שמעון

27.12.1976
דוגמנית
מיכל בן שמעון
צילום : "לא ידוע"