מירי זמיר

10.01.1977
מלכת היופי לשנת 1968
מירי זמיר
צילום : "סטודיו גברא"