רונית ברמן

24.01.1977
דוגמנית
רונית ברמן
צילום : "סטודיו גברא"