ברברה לואיס

31.01.1977
דוגמנית
ברברה לואיס
צילום : "לא ידוע"