קטיה פוליאקוב

07.02.1977
דוגמנית
קטיה פוליאקוב
צילום : "סטודיו גברא"