רחל בצלאל

14.02.1977
דוגמנית
רחל בצלאל
צילום : "סטודיו גברא"