סוזאן מור

21.02.1977
דוגמנית
סוזאן מור
צילום : "ר. בובליץ"