מירי ג'קסון

07.03.1977
דוגמנית
מירי ג'קסון
צילום : "ר. בובליץ"