המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

14.03.1977
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "בן לם"