המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

28.03.1977
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"