המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

04.04.1977
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"