המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1977

25.04.1977

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי: אורלי גופר, זיוה טוסיאנו, טובה שחר, אורלי חידה, ורד משיח, רונית מקובר, שרית איטר, רות קדוש, חבצלת יוסף, אמירה יגר, נירה בן דוד, נעמי רוסו

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1977
צילום : "בן לם, יצחק נופך מוזס"