המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1977

02.05.1977

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי: זיוה מלך, דליה שרפיאן, אילנה פסקל, לאה גורביץ, זהבה ורדי, חנה פרייסלר, שרה וורצל, יעל חובב, מאירה ארזי, אורנה גילפיקס, שרה חן, איה ויינריב

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1977
צילום : "בן לם, יצחק נופך מוזס"