עולה חדשה

05.04.1950
הגיעה ממצרים, סיימה קורס אחיות ומוכנה למלא את תפקידה
עולה חדשה
צילום : "לא ידוע"