יעל חובב

16.05.1977
נערת ישראל לשנת 1977
יעל חובב
צילום : "בן לם"