זהבה ורדי

06.06.1977
מלכת היופי לשנת 1977
זהבה ורדי
צילום : "בן לם"