רונית מקובר

13.06.1977
מלכת החן לשנת 1977
רונית מקובר
צילום : "בן לם"