שרה חן

20.06.1977
מלכת היופיעשרה לשנת 1977
שרה חן
צילום : "בן לם "