גליה פוליאקוב וחיים סלע

27.06.1977
דיילים ב"אל על"
גליה פוליאקוב וחיים סלע
צילום : "בן לם"