יעל חובב וזיוה צלם

04.07.1977
נערת ישראל ויועצת יופי מקבלות את הבאים לשדה התעופה בן גוריון
יעל חובב וזיוה צלם
צילום : "סמי בן גד"