רינה מור

18.07.1977
מיס תבל ומלכת היופי לשנת 1976
רינה מור
צילום : "סטיבן שלזינגר"