ברוריה אביעזר

12.04.1950
הרקדנית הצעירה בריקוד החתול
ברוריה אביעזר
צילום : "לא ידוע"