פמלה רוהן

08.08.1977
דוגמנית
פמלה רוהן
צילום : "ברונו ברנרד"