מוניק דיפון

22.08.1977
דוגמנית
מוניק דיפון
צילום : "ברונו ברנרד"