אנטה קירסטד

19.09.1977
דוגמנית
אנטה קירסטד
צילום : "ברונו ברנרד"