אביב

19.04.1950
עונת המעבר במדינת ישראל החופשית
אביב
צילום : "לא ידוע"