שלי אירנן

03.10.1977
דוגמנית
שלי אירנן
צילום : "ברונו ברנרד"