רחל ויין

17.10.1977
דוגמנית
רחל ויין
צילום : "ר. בובליץ"