יעל חובב

07.11.1977

נערת ישראל לשנת 1977 בתלבושת תימנית מסורתית

יעל חובב
צילום : "יצחק נופך מוזס"