אורלי חידה

21.11.1977
דוגמנית
אורלי חידה
צילום : "בן לם"