רנטה דיל

06.12.1977
דוגמנית
רנטה דיל
צילום : "לא ידוע"