עולה חדשה

26.04.1950
בעבודתה הראשונה -רחיצת מכוניות
עולה חדשה
צילום : "לא ידוע"