קתי דאונס

12.12.1977
ספורטאית אמריקאית
קתי דאונס
צילום : "לא ידוע"