לורן צ'ייס

19.12.1977
דוגמנית
לורן צ'ייס
צילום : "סידני פיזן"