אסתר בהיר

26.12.1977
דוגמנית
אסתר בהיר
צילום : "לא ידוע"