ליאורה טולדנו

09.01.1978
אשתו של אבי טולדנו
ליאורה טולדנו
צילום : "סמי בן גד"