אריקה פרוז

16.01.1978
דוגמנית
אריקה פרוז
צילום : "ר. בובליץ"